pirmdiena, 2020. gada 30. marts

Skolotājiem par attālināto mācību procesu


IZM 13.03.2020.  videokonference par attālināto mācību procesu redzama šeit.
Manuprāt, būtiskākās lietas:

* !!! Šobrīd ministrijas uzstādījums ir, ka bērniem būs jāmācās no rīta, plānotajos stundu laikos un vecākiem jāziņo, ja kāds bērns to nedara, tas skolotājam būs jāfiksē kā kavēta stunda!!! Saprotams, ka šādi plānots novērst bērnu pulcēšanos un staigāšanu apkārt dienas laikā.

interešu izglītība nenotiek

* Darbs projektos saglabājas strādājot attālināti. APP projektā (Māra, Inese) - brīvlaika nedēļa atbilstoši plānotajam stundu skaitam - sagatavošanās darbs. Pēc brīvlaika - nodarbības attālināti (ja tas iespējams).

* Ministrija vēlās, lai maksimāli tiek izmantots tiešsaistes darbs (videokonferenču veidā).
  "Attālinātās mācības nedrīkst būt kā nebeidzami mājasdarbi" 

* !!!Skolotājs var vadīt tiešsasites nodarbības no mājām, viņam nav jāatrodas skolā!!! - īpaši uz mūsu mammām attiecas.

IZM ieteikumi darbam attālināti (shēmas pārskatāmi) - šeit.

Visticamāk galvenais mūsu instruments būs e-klase un uzdevumi.lv. Lūdzu apziniet, vai kādam vēl netrūkst piekļuve, jāatsūta Inesei bērna vārds un tel nr uz kuru nosūtīt paroli. Ar šo piekļuvi tad var strādāt gan e-klasē, gan uzdevumi.lv.
 E-klasi vislabāk izmantot saziņai, kur skolotājs ieraksta katrai stundai uzdevumu, resursus, iesniegšanas veidu un laiku. Var pielikt pielikumus (darba lapas utml)
Uzdevumi.lv - Sadaļa Virtuālā skola, pārbaudes darbi. Skolotājs pats var veidot savus pārbaudes darbus, tos pēc tam viegli pārcelt uz e-klasi (vērtējums). Par Uzdevumi.lv pamācības šeit.

Citi resursi un idejas:
*Soma.lv - šobrīd bezmaksas, piekļuve ar e-klases pasi.
*Zvaigzne ABC Māconis - šobrīd bezmaksas materiāli, jāreģistrējas.
* https://majmacibasresursi.wordpress.com
* http://talmaciba-84vsk.lv/pages/Pirmie_soli/Resursi.html sākumskolai dažādi priekšmeti
* miksike.lv - matemātika
* https://www.kengurs.lv/lv/uzdevumu-arhivs - matemātikas un atjautības uzdevumi
* http://pasakas.letonika.lv/ - "runājošās pasakas" ar uzdevumiem. Sākumskola, pirmskola
* https://www.lasamkoks.lv/ - latviešu valoda no pirmsskolas līdz pusaudžiem (grāmatas)
* http://krokotak.com/  - mākslai un rokdarbiem 
* https://bibliotekaberniem.rcb.lv/2017/04/50-virtualie-muzeji-kolekcijas-izstades-un-ekskursijas-latvija-un-pasaule/ - virtuālie muzeji, izstādes un ekskursijas
* https://izglitiba.saldus.lv/aktuali/aktualitates/posts/noderiga-informacija-pedagogiem-skoleniem-vecakiem/ - noderīgi resursi no Saldus.lv

* Youtube resursi - dokumentālās filmas, eksperimenti - šeit paveras plašas iespējas. 
* Uzdevumi ārpus datora ar praktisku darbošanos - filmēšana, sacerēšana, dzejošana, deklamēšana, prezentāciju veidošana (powerpoint vai uz lapas), ģimenes izpēte - ciltskoks utt. utjp.

Saziņas iespējas un dokumentu koplietošana:
* e-klase, WhatsApp, sms, telefoniski.
* Zoom
* Meet.jit.si

* https://manaklase.weebly.com/ - Auces materiāli par tiešsaistes rīkiem - domu kartes, piezīmju sienas, sadarbība internetā utt.
* https://classroom.google.com/h 
* Onedrive - skolotājs izveido dokumentu un var nosūtīt skolēniem saiti ar tiesībām rediģēt - var veidot klases vai grupas projektu (tādā veidā ir mūsu darba plāns un visas pierakstu lapas)
*ej.uz/ - garo saišu saīsinātājs (var savai saitei piešķirt jebkādu, īsu(!) nosaukumu)