pirmdiena, 2019. gada 3. jūnijs

Interešu izglītībaSVARĪGI interešu izglītībai!
1. Interešu izglītības programmu īstenotāji katru gadu Saldus novada pašvaldības izglītības pārvaldē iesniedz:
1.1. līdz 10. jūnijam atskaiti par īstenoto un īstenošanā esošo interešu izglītības programmu, dalībnieku skaitu, nozīmīgākajām aktivitātēm un sasniegumiem,
1.2. līdz  20. augustam jaunas interešu izglītības programmas pieteikumu, iepriekš saskaņotu ar iestādes/organizācijas, kur notiks programmas realizācija vadītāju, atbilstošu programmas izstrādes metodiskiem norādījumiem.

2. Interešu programmas īstenošanu realizēšanai var pieteikt uz vienu vai diviem gadiem.
3. Pulciņu komplektēšana pieļaujama no 1.septembra līdz 1.oktobrim, uzsākot darbu ar nepilnu pulciņu dalībnieku skaitu no 1.septembra.
4. Programmas īstenošanai un finanšu pārraudzības nodrošināšanai nepieciešamie dokumenti:
1)      Programma - skolā un IP;

2)      programmas dalībnieku vecāku vai likumisko pārstāvju iesniegumi – skolā;

3)      izglītības iestādes rīkojums par dalībnieku uzņemšanu interešu izglītības pulciņā – skolā un IP(elektroniskā formā);

4)      nodarbību grafiks – skolā un IP (elektroniskā formā);

5)      e-klase;

6)      apliecinājums par interešu izglītības programmas pulciņa dalībnieku piekrišanu radošo darbu izmantošanai.

Interešu izglītības programmas pieteikums un atskaites paraugs ir