piektdiena, 2019. gada 31. maijs

Mācību gada noslēguma sēde notiks piektdien, 7.jūnijā!

Sākam darbu 10.00
Norises vieta: skola
Darba kārtībā: 
* psihologa Kristīnes Makas nodarbība
* sezonas izvērtējums un vadlīnijas jaunajam mācību gadam!

(atvaļinājums sākas ar 10.06., ja nav citāda vienošanās)

ceturtdiena, 2019. gada 23. maijs

Pirms aizejam atvaļinājumā... :

  1.  E-klases žurnāli (klases, fakultatīvi, interešu izglītības) - stundu tēmas.
  2. E-klases žurnāli - vērtējumi -  skaits atbilstoši nolikumam. Semestru un gada vērtējumi!!
  3. Pārbaudes darbu grafiks - pārbaudam, ja nav - pārnesam no e-klases visas zilās ailītes!
  4. Darba plāns (kalendārs) - saite e-klasē. Aizpildam ar visiem notikušajiem pasākumiem (klasesvakari, sapulces, braucieni, ekskursijas utt) !!! (īpaši Agita, klašu un grupiņu audzinātāji).
  5. Klašu, pasākumu foto - pārnesam uz skolas ārējo cieto disku (jautāt Inesei). 
  6. Informācija vecākiem, par iegādādājamiem mācību līdzekļiem jaunajam gadam (klašu, grupiņu audzinātāji) 
  7. Mācību līdzekļi pa priekšmetiem tabulā (saite - e-klasē) 
  8. PERSONU LIETAS!

ceturtdiena, 2019. gada 16. maijs

Pasākumi mācību gada izskaņā:

Pirmdiena, 20.maijā, pēc info sapulces - skolas logopēdes Dainas nodarbība (visiem)

Pirmdien, 27.maijā  - ekskursija sākumskolai (karjeras projekts). Info sapulce nenotiek

Otrdien, 28.maijā - pedagoģiskās padomes sēde par skolēnu sasniegumiem 

Nodarbība ar psihologu Kristīni pārceļas uz vēlāku laiku (jūnijs)