svētdiena, 2021. gada 23. maijs

Par vērtējumu izlikšanu liecībām

Otrdien, 25.maijā, mums 14.30 ir plānota pedagoģiskā sēde, tāpēc līdz tam laikam aicinu VISUS skolotājus izlikt gala vērtējumums (izņēmums var būt bērni, kuri nav izturējuši maratonu un turpinās kārtot parādus 28.un 31.maijā.)

Vērtējumi liekami šādi:

1.     Visām klasēm (izņemot 6.kl) atkal ir iespēja ielikt aprakstošos vērtējumus. LŪDZU IZMANTOJAM ŠO PĒC IESPĒJAS!!!!

2.     1.klasei sasniedzamie rezultāti priekšmetā liecībām -  ar burtiem – STAP.

3.     No 2.-5.klasei – apguves rādītāji (ar + / -) (pelēka ailīte)

4.     2.-5.klasei pēc liecību izsniegšanas (jūnijā) izliekam gada vērtējums 1., 2. semestros un gadā ballēs. (2.kl – latviešu valodā un matemātikā, 3.klasē – latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā un no 4.klases – visos priekšmetos.)

5.     6.klasei – jau tagad (izņemot pēcmaratona bērnus) izliekam vērtējumus semestros un gadā ballēs (apguves rādītājus neliekam).

trešdiena, 2021. gada 5. maijs

Montesori materiālu datu bāze Striķu skolas skolotājiem

 Visi skolas materiāli ir apkopoti un pieejami tiešsaistē šādos google kontos:

1) strikuskolas.kratuve1@gmail.com

2) strikuskolas.kratuve2@gmail.com

Kontu paroles - skolotāju WhatsApp grupā un tikai Striķu skolas skolotāju lietošanai!

Pēc autorizēšanās materiāli meklējami sadaļā Disks (skatīt attēlu)

!!! Lūgums materiālus nedzēst un nemainīt, ja vēlaties kādu materiālu papildināt, labot, tad pirms darba to nepieciešams lejupielādēt savā datorā un tālāk strādāt no turienes.pirmdiena, 2021. gada 1. februāris

Pasākumi pedagogiem 2021.gada martā un aprīlī

16.marts (O) 10.00 - 13.00 - VITAE kursi par atbalstu skolēnam projekta PUMPURS ietvaros (visi skolotāji) - 1.diena

19.marts (Pk) 12.00 - skolotājiem supervīzija projekta PUMPURS ietvaros

22.marts (Pr) 15.00 - VITAE kursi par atbalstu skolēnam projekta PUMPURS ietvaros (visi skolotāji) - 2.diena

6.aprīlis 15.00 - VITAE kursi par atbalstu skolēnam projekta PUMPURS ietvaros (visi skolotāji) - 3.diena


piektdiena, 2020. gada 9. oktobris

ceturtdiena, 2020. gada 13. augusts

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Rīgā, 2020. gada 10. augustā 

 

Skolotājiem pieejami visi pilnveidotā satura mācību priekšmetu programmu paraugi

 

Vispārējās izglītības mācību satura izstrādes un ieviešanas projekta ietvaros tiek veidots 51 mācību priekšmetu un kursu programmu paraugs pamatizglītībā, kā arī pamatkursiem un vienam specializētajam kursam vispārējā vidējā izglītībā - tie visi šobrīd ir pilnībā izstrādāti un skolotājiem pieejami mācību resursu krātuvē http://mape.skola2030.lv. Par katru no programmu paraugiem un tā izmantošanu mācību procesā Skola2030 skolotājiem nodrošina arī tiešsaistes vebināru un pēc tā – arī tā ierakstu.

Saites uz šiem resursiem atrodamas arī Skola2030 mājaslapā:

http://skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-programmu-paraugi-pamatizglitiba, http://skola2030.lv/lv/skolotajiem/pamatkursu-programmu-paraugi-videja-izglitiba.

 

Mācību priekšmetu un kursu programmu paraugi 

Salīdzinot ar esošajiem, jaunie mācību priekšmetu un kursu programmu paraugi ir detalizētāki, apjomā plašāki, iekļauj katra temata sasniedzamos rezultātus un detalizēti apraksta konkrētas skolēna darbības – kas viņam jādara, kāda pieredze jāiegūst, kāds skolotāja atbalsts nepieciešams, lai šo tematu apgūtu.  Visi 51 izstrādātie mācību priekšmetu un kursu programmu paraugi veidoti kā atbalsta materiāls skolotājiem, taču tie nav obligāti, – izstrādātajām mācību programmām ir tikai ieteikuma raksturs. Tāpat kā līdz šim skolotājiem saistoši jeb obligāti ir vienīgi skolēniem noteiktie sasniedzamie rezultāti mācību jomās. Tie ir bijuši pieejami kopš standartu pieņemšanas brīža valdībā – pamatizglītībā kopš 2018.gada rudens, vidējās izglītības pakāpē – kopš 2019.gada rudens. Tie viegli uztveramā formātā publicēti šeit: https://www.skola2030.lv/lv/macibu-saturs/merki-skolenam/sasniedzamie-rezultati. Pakāpeniski mācību resursu krātuvē www.mape.skola2030.lv tiek publicēti arī mācību līdzekļi.

 

Vebināri par mācību priekšmetu programmu paraugiem vidējai izglītībai

Sākot ar šo nedēļu, Skola2030 atsāks vebināru sēriju par pamatkursu programmu paraugiem vidējā izglītībā un to izmantošanu mācību procesā. Tie, tāpat kā līdz šim notikušie, būs skatāmi tiešraidē Skola2030 Facebook kanālā www.facebook.com/skola2030:

11. augustā plkst. 12.00 Sociālās zinības un vēsture,

11. augustā plkst. 14.00 Vēsture un sociālās zinātnes I,

13.  augustā plkst. 11.00 Mazākumtautības (krievu) valoda un literatūra,

14.  augustā plkst. 10.00 Dizains un tehnoloģijas I,

14. augustā plkst. 12.00 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas pamatkursi (izņemot Literatūra I),

14. augustā plkst. 15.00 Sports un veselība,

19. augustā plkst. 10.00 Programmēšana I,

21. augustā plkst. 10.00 Datorika.

Vienkopus saites iepriekšējo vebināru ierakstiem atrodamas un tekoši tiek papildinātas

https://www.skola2030.lv/lv sadaļā Skolotājiem, apakšsadaļā Atbalsts pie attiecīgā programmas parauga saites.

 

 

Atbalsts pilnveidotā satura ieviešanai skolotājiem, skolu vadībai, pašvaldībām 

 

“Lai  skolotājus atbalstītu un iedrošinātu pārmaiņām, kas saistītas ar aizvien lielāku viņiem doto brīvību un atbildību izvēlēties, ko un kā mācīt, vairāku pēdējo gadu garumā gan skolotājiem, gan skolu vadītājiem nodrošinātas plašas profesionālās pilnveides iespējas un joprojām tiek sniegts ļoti vērienīgs atbalsts,” uzsver Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa.  

 

Tikai šī gada sākumā vien – no marta vidus līdz jūnija beigām – arī ārkārtējās situācijas laikā notikuši 92 dažādi pasākumi ar teju 12 tūkstošiem dalībnieku, tostarp 36 vebināri par mācību priekšmetu un kursu saturu, to programmām un metodiskajiem materiāliem, biežāk uzdotajiem jautājumiem. Visi ieraksti pieejami Skola2030 YouTube kanālā: youtube.com/skola2030.

Visiem skolotājiem pieejams arī pašmācības E-kurss https://talakizglitiba.visc.gov.lv. Tajā skolotājiem ir iespēja pašmācībā  tiešsaistē apgūt būtiskākos pilnveidotā mācību satura un pieejas aspektus. Izglītības iestādes vadība šo pašmācības kursu var izmantot, lai organizētu kopīgas mācības skolotājiem.

Lai sagatavotu tehnoloģiju mācību jomas skolotājus pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai, iepriekšējā un šajā gadā skolotājiem bija iespēja piedalīties mācībās Rīgā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Kuldīgā, Cēsīs un Rēzeknē. Mācībām var pieteikties arī šī gada augustā.  

Lai atbalstītu vidusskolu vadības komandas jaunā vidusskolas modeļa ieviešanā, Skola2030 pagājušā gada rudenī un šī gada sākumā organizēja satura ieviešanas atbalsta semināru ciklu skolu vadītājiem, t.sk. no profesionālās vidējās un arodizglītības iestādēm. Pašvaldības un skolu vadītāji tika mudināti sadarboties, lai savā reģionā/teritorijā izveidotu saskaņotu izglītības programmu piedāvājumu.

Skola2030 projekta ietvaros ir notikušas satura ziņā nozīmīgas mācības, konferences un semināri, izveidots skolotājiem domāts ziņu izdevums Domāt.Darīt.Zināt.”. Izglītojošos un informatīvos pasākumos kopumā iesaistīti vairāk nekā 21 000 pedagogu; ap 11 000 pedagogu jau saņēmuši apliecības par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu apguvi.  

 

 

Kas par pilnveidoto saturu un pieeju jāzina vecākiem  
 

Lai būtiskākās pārmaiņas skaidrotu vecākiem, stāstītu par sagaidāmo vecāku iesaisti bērna mācībās un sadarbībā ar skolu, izveidoti īpaši pārskatāmi informatīvi materiāli atbilstoši katrai izglītības pakāpei:  

 

pirmsskolai: https://www.skola2030.lv/vecakiem/pirmsskola,  pamatizglītībai: https://www.skola2030.lv/vecakiem/pamatizglitiba,  vidusskolai: https://www.skola2030.lv/vecakiem/vidusskola.

 

Papildinformācija:

Inese Leitāne, Skola2030

Tālr. +371 29352285

E-pasts inese.leitane@skola2030.lv 

www.skola2030.lv ;  facebook.com/skola2030  

 

otrdiena, 2020. gada 31. marts

Ieteikumi no NAMC mācību centra Amerikā attālinātajam mācību procesam1.     Izmantot muzeju virtuālās tūres, veidot uz redzamo informāciju balstītus uzdevumus;

2.    Šobrīd esot piemērots laiks uzmanību vairāk vērst uz kultūras apguvi un atstāt matemātiku un latviešu valodu nostāk. Noturēt mazu ievada video stundu un aizraut skolēnus, ar kādu tēmu, piemēram, piramīdām, Renesanses laiku utt. un likt veidot projektus (Vēlams skolēnu drošības dēļ noradīt adreses, kurās meklēt informāciju);

3.    Radošā rakstīšana: veidot savu personīgo dienasgrāmatu ar ierakstiem, ko pa dienu dara mājās. Vēlāk būs interesanti pārlasīt;

4.    Vēstules rakstīšanas treniņš, ar sūtīšanu konkrētam adresātam (piemēram, vecmāmiņai, kuru šobrīd nedrīkst apciemot);

5.    Mājturība: publicēt recepti, kas visiem jāizmēģina, tad dalīties ar bildēm un izveidot diskusiju par to, kā veicās gatavošanā;

6.    Mājturība: pārbaudīt visu mājinieku drēbju skapjus, vai nav vajadzība iešūt trūkstošas pogas;

7.    Pārrunāt ar bērniem Veselības mācības tēmās: roku mazgāšana un personālā higiēna.

8.    Stāstīt par to, kas notiek šobrīd pasaulē (izlaižot detaļas par mirstību un sazvērestības teorijām) Bērniem ir jājūtas drošībā, skolotājam ir jāiedrošina uzticēties policistiem un pārējiem valsts ierēdņiem, kuri par mums rūpējas. Skolotājam jāiedrošina skolēni uzdod sev uztraucošus jautājumus un jāsniedz uz tiem atbildes.