piektdiena, 2019. gada 13. decembris

Svētku nedēļa 18.12 - 20.12.


Trešdiena
Notiek 1.-5. stunda
1.-6. posms notiek mācības līdz pusdienām,
plkst. 11.00 kora un ansambļa mēģinājums

1.-6. posms teātra kopmēģinājums plkst. 12.50


Ceturtdiena
Stundas nenotiek
1.-6. posms teātra ģenerālmēģinājums no plkst. 8.30 līdz plkst. 11.00.
1.-6. posms plkst. 11.00 klases stundas, liecību izdošana

No plkst. 11.30 līdz 14.15 Ziemassvētku darbnīcas kopā ar skolas mazpulku.
(pēc ģenerālmēģinājuma būs informācija par darbnīcām, kādā veidā pārvietosies utt. Skolotājiem jābūt darbnīcu tuvumā, jo darbnīcas vadīs bērni. )

Piektdiena

1.-6. posms jāierodas skolā plkst. 14.30 (autobuss no Saldus A0 plkst. 14.00), pulcēšanās klases telpās pie audzinātājiem.
Klasēs:
·        sejas apgleznošana pēc grafika,
·        teātra un kora mēģinājumi pēc grafika
·        pašu cepto piparkūku un pīrādziņu baudīšana
·        u.c. aktivitātes ar audzinātājām (audzinātājiem būs grafiks, cikos notiek mēģinājumi un, cikos katrai grupai nāks apgleznot sejiņas, pārejā laikā, lūdzam, izdomāt aktivitātes klasē (spēles, kādu filmu u.c.)

Plkst. 18.00 Ziemassvētku pasākums

Ap plkst. 19.30 došanās mājup. (Šogad balle nenotiks)

piektdiena, 2019. gada 18. oktobris

 13.decembris - 18.00 - 20.00 2.stāva hallē Dainas Ābeles lekcija. (Darbiniekiem nav obligāta)

17.decembris - 14.30 pedagoģiskās padomes sēde par 1.semestra sasniegumiem 

20.decembris - Ziemassvētku pasākumi skolā

30.decembris - 10.00 metodiskā sapulce - Labās prakses piemēri

3.janvārī  - 10.00 visiem skolotājiem  interaktīvo kubu apmācības

10.janvāris - 18.00 - 20.00 2.stāva hallē Dainas Ābeles lekcija. (Darbiniekiem nav obligāta)

17.janvāris - 18.00 - 20.00 2.stāva hallē Dainas Ābeles lekcija. (Darbiniekiem nav obligāta) 


 

pirmdiena, 2019. gada 3. jūnijs

Interešu izglītībaSVARĪGI interešu izglītībai!
1. Interešu izglītības programmu īstenotāji katru gadu Saldus novada pašvaldības izglītības pārvaldē iesniedz:
1.1. līdz 10. jūnijam atskaiti par īstenoto un īstenošanā esošo interešu izglītības programmu, dalībnieku skaitu, nozīmīgākajām aktivitātēm un sasniegumiem,
1.2. līdz  20. augustam jaunas interešu izglītības programmas pieteikumu, iepriekš saskaņotu ar iestādes/organizācijas, kur notiks programmas realizācija vadītāju, atbilstošu programmas izstrādes metodiskiem norādījumiem.

2. Interešu programmas īstenošanu realizēšanai var pieteikt uz vienu vai diviem gadiem.
3. Pulciņu komplektēšana pieļaujama no 1.septembra līdz 1.oktobrim, uzsākot darbu ar nepilnu pulciņu dalībnieku skaitu no 1.septembra.
4. Programmas īstenošanai un finanšu pārraudzības nodrošināšanai nepieciešamie dokumenti:
1)      Programma - skolā un IP;

2)      programmas dalībnieku vecāku vai likumisko pārstāvju iesniegumi – skolā;

3)      izglītības iestādes rīkojums par dalībnieku uzņemšanu interešu izglītības pulciņā – skolā un IP(elektroniskā formā);

4)      nodarbību grafiks – skolā un IP (elektroniskā formā);

5)      e-klase;

6)      apliecinājums par interešu izglītības programmas pulciņa dalībnieku piekrišanu radošo darbu izmantošanai.

Interešu izglītības programmas pieteikums un atskaites paraugs ir