piektdiena, 2020. gada 9. oktobris

AKTUĀLIE PASĀKUMI:

 26 oktobris 15.00 - Kristīnes Makas nodarbība

12.oktobrī 10.00- pedagogu metodiskā sapulce 

19.-23.obtobris - pasākumi skolēnu brīvlaikā

21.oktobris - skolotāju brauciens uz ... ?

19.oktobris - Pētnieku darbnīcas skolotāju viesošanās (pieredzes apmaiņa par mācību darba organizēšanu montesori stilā 4.-6.klašu posmā.

16.oktobris - Vecāku sarunas

12.oktobris 14.30 - informatīvā sapulce

 

ceturtdiena, 2020. gada 13. augusts

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Rīgā, 2020. gada 10. augustā 

 

Skolotājiem pieejami visi pilnveidotā satura mācību priekšmetu programmu paraugi

 

Vispārējās izglītības mācību satura izstrādes un ieviešanas projekta ietvaros tiek veidots 51 mācību priekšmetu un kursu programmu paraugs pamatizglītībā, kā arī pamatkursiem un vienam specializētajam kursam vispārējā vidējā izglītībā - tie visi šobrīd ir pilnībā izstrādāti un skolotājiem pieejami mācību resursu krātuvē http://mape.skola2030.lv. Par katru no programmu paraugiem un tā izmantošanu mācību procesā Skola2030 skolotājiem nodrošina arī tiešsaistes vebināru un pēc tā – arī tā ierakstu.

Saites uz šiem resursiem atrodamas arī Skola2030 mājaslapā:

http://skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-programmu-paraugi-pamatizglitiba, http://skola2030.lv/lv/skolotajiem/pamatkursu-programmu-paraugi-videja-izglitiba.

 

Mācību priekšmetu un kursu programmu paraugi 

Salīdzinot ar esošajiem, jaunie mācību priekšmetu un kursu programmu paraugi ir detalizētāki, apjomā plašāki, iekļauj katra temata sasniedzamos rezultātus un detalizēti apraksta konkrētas skolēna darbības – kas viņam jādara, kāda pieredze jāiegūst, kāds skolotāja atbalsts nepieciešams, lai šo tematu apgūtu.  Visi 51 izstrādātie mācību priekšmetu un kursu programmu paraugi veidoti kā atbalsta materiāls skolotājiem, taču tie nav obligāti, – izstrādātajām mācību programmām ir tikai ieteikuma raksturs. Tāpat kā līdz šim skolotājiem saistoši jeb obligāti ir vienīgi skolēniem noteiktie sasniedzamie rezultāti mācību jomās. Tie ir bijuši pieejami kopš standartu pieņemšanas brīža valdībā – pamatizglītībā kopš 2018.gada rudens, vidējās izglītības pakāpē – kopš 2019.gada rudens. Tie viegli uztveramā formātā publicēti šeit: https://www.skola2030.lv/lv/macibu-saturs/merki-skolenam/sasniedzamie-rezultati. Pakāpeniski mācību resursu krātuvē www.mape.skola2030.lv tiek publicēti arī mācību līdzekļi.

 

Vebināri par mācību priekšmetu programmu paraugiem vidējai izglītībai

Sākot ar šo nedēļu, Skola2030 atsāks vebināru sēriju par pamatkursu programmu paraugiem vidējā izglītībā un to izmantošanu mācību procesā. Tie, tāpat kā līdz šim notikušie, būs skatāmi tiešraidē Skola2030 Facebook kanālā www.facebook.com/skola2030:

11. augustā plkst. 12.00 Sociālās zinības un vēsture,

11. augustā plkst. 14.00 Vēsture un sociālās zinātnes I,

13.  augustā plkst. 11.00 Mazākumtautības (krievu) valoda un literatūra,

14.  augustā plkst. 10.00 Dizains un tehnoloģijas I,

14. augustā plkst. 12.00 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas pamatkursi (izņemot Literatūra I),

14. augustā plkst. 15.00 Sports un veselība,

19. augustā plkst. 10.00 Programmēšana I,

21. augustā plkst. 10.00 Datorika.

Vienkopus saites iepriekšējo vebināru ierakstiem atrodamas un tekoši tiek papildinātas

https://www.skola2030.lv/lv sadaļā Skolotājiem, apakšsadaļā Atbalsts pie attiecīgā programmas parauga saites.

 

 

Atbalsts pilnveidotā satura ieviešanai skolotājiem, skolu vadībai, pašvaldībām 

 

“Lai  skolotājus atbalstītu un iedrošinātu pārmaiņām, kas saistītas ar aizvien lielāku viņiem doto brīvību un atbildību izvēlēties, ko un kā mācīt, vairāku pēdējo gadu garumā gan skolotājiem, gan skolu vadītājiem nodrošinātas plašas profesionālās pilnveides iespējas un joprojām tiek sniegts ļoti vērienīgs atbalsts,” uzsver Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa.  

 

Tikai šī gada sākumā vien – no marta vidus līdz jūnija beigām – arī ārkārtējās situācijas laikā notikuši 92 dažādi pasākumi ar teju 12 tūkstošiem dalībnieku, tostarp 36 vebināri par mācību priekšmetu un kursu saturu, to programmām un metodiskajiem materiāliem, biežāk uzdotajiem jautājumiem. Visi ieraksti pieejami Skola2030 YouTube kanālā: youtube.com/skola2030.

Visiem skolotājiem pieejams arī pašmācības E-kurss https://talakizglitiba.visc.gov.lv. Tajā skolotājiem ir iespēja pašmācībā  tiešsaistē apgūt būtiskākos pilnveidotā mācību satura un pieejas aspektus. Izglītības iestādes vadība šo pašmācības kursu var izmantot, lai organizētu kopīgas mācības skolotājiem.

Lai sagatavotu tehnoloģiju mācību jomas skolotājus pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai, iepriekšējā un šajā gadā skolotājiem bija iespēja piedalīties mācībās Rīgā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Kuldīgā, Cēsīs un Rēzeknē. Mācībām var pieteikties arī šī gada augustā.  

Lai atbalstītu vidusskolu vadības komandas jaunā vidusskolas modeļa ieviešanā, Skola2030 pagājušā gada rudenī un šī gada sākumā organizēja satura ieviešanas atbalsta semināru ciklu skolu vadītājiem, t.sk. no profesionālās vidējās un arodizglītības iestādēm. Pašvaldības un skolu vadītāji tika mudināti sadarboties, lai savā reģionā/teritorijā izveidotu saskaņotu izglītības programmu piedāvājumu.

Skola2030 projekta ietvaros ir notikušas satura ziņā nozīmīgas mācības, konferences un semināri, izveidots skolotājiem domāts ziņu izdevums Domāt.Darīt.Zināt.”. Izglītojošos un informatīvos pasākumos kopumā iesaistīti vairāk nekā 21 000 pedagogu; ap 11 000 pedagogu jau saņēmuši apliecības par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu apguvi.  

 

 

Kas par pilnveidoto saturu un pieeju jāzina vecākiem  
 

Lai būtiskākās pārmaiņas skaidrotu vecākiem, stāstītu par sagaidāmo vecāku iesaisti bērna mācībās un sadarbībā ar skolu, izveidoti īpaši pārskatāmi informatīvi materiāli atbilstoši katrai izglītības pakāpei:  

 

pirmsskolai: https://www.skola2030.lv/vecakiem/pirmsskola,  pamatizglītībai: https://www.skola2030.lv/vecakiem/pamatizglitiba,  vidusskolai: https://www.skola2030.lv/vecakiem/vidusskola.

 

Papildinformācija:

Inese Leitāne, Skola2030

Tālr. +371 29352285

E-pasts inese.leitane@skola2030.lv 

www.skola2030.lv ;  facebook.com/skola2030  

 

otrdiena, 2020. gada 31. marts

Ieteikumi no NAMC mācību centra Amerikā attālinātajam mācību procesam1.     Izmantot muzeju virtuālās tūres, veidot uz redzamo informāciju balstītus uzdevumus;

2.    Šobrīd esot piemērots laiks uzmanību vairāk vērst uz kultūras apguvi un atstāt matemātiku un latviešu valodu nostāk. Noturēt mazu ievada video stundu un aizraut skolēnus, ar kādu tēmu, piemēram, piramīdām, Renesanses laiku utt. un likt veidot projektus (Vēlams skolēnu drošības dēļ noradīt adreses, kurās meklēt informāciju);

3.    Radošā rakstīšana: veidot savu personīgo dienasgrāmatu ar ierakstiem, ko pa dienu dara mājās. Vēlāk būs interesanti pārlasīt;

4.    Vēstules rakstīšanas treniņš, ar sūtīšanu konkrētam adresātam (piemēram, vecmāmiņai, kuru šobrīd nedrīkst apciemot);

5.    Mājturība: publicēt recepti, kas visiem jāizmēģina, tad dalīties ar bildēm un izveidot diskusiju par to, kā veicās gatavošanā;

6.    Mājturība: pārbaudīt visu mājinieku drēbju skapjus, vai nav vajadzība iešūt trūkstošas pogas;

7.    Pārrunāt ar bērniem Veselības mācības tēmās: roku mazgāšana un personālā higiēna.

8.    Stāstīt par to, kas notiek šobrīd pasaulē (izlaižot detaļas par mirstību un sazvērestības teorijām) Bērniem ir jājūtas drošībā, skolotājam ir jāiedrošina uzticēties policistiem un pārējiem valsts ierēdņiem, kuri par mums rūpējas. Skolotājam jāiedrošina skolēni uzdod sev uztraucošus jautājumus un jāsniedz uz tiem atbildes.

pirmdiena, 2020. gada 30. marts

Skolotājiem par attālināto mācību procesu


IZM 13.03.2020.  videokonference par attālināto mācību procesu redzama šeit.
Manuprāt, būtiskākās lietas:

* !!! Šobrīd ministrijas uzstādījums ir, ka bērniem būs jāmācās no rīta, plānotajos stundu laikos un vecākiem jāziņo, ja kāds bērns to nedara, tas skolotājam būs jāfiksē kā kavēta stunda!!! Saprotams, ka šādi plānots novērst bērnu pulcēšanos un staigāšanu apkārt dienas laikā.

interešu izglītība nenotiek

* Darbs projektos saglabājas strādājot attālināti. APP projektā (Māra, Inese) - brīvlaika nedēļa atbilstoši plānotajam stundu skaitam - sagatavošanās darbs. Pēc brīvlaika - nodarbības attālināti (ja tas iespējams).

* Ministrija vēlās, lai maksimāli tiek izmantots tiešsaistes darbs (videokonferenču veidā).
  "Attālinātās mācības nedrīkst būt kā nebeidzami mājasdarbi" 

* !!!Skolotājs var vadīt tiešsasites nodarbības no mājām, viņam nav jāatrodas skolā!!! - īpaši uz mūsu mammām attiecas.

IZM ieteikumi darbam attālināti (shēmas pārskatāmi) - šeit.

Visticamāk galvenais mūsu instruments būs e-klase un uzdevumi.lv. Lūdzu apziniet, vai kādam vēl netrūkst piekļuve, jāatsūta Inesei bērna vārds un tel nr uz kuru nosūtīt paroli. Ar šo piekļuvi tad var strādāt gan e-klasē, gan uzdevumi.lv.
 E-klasi vislabāk izmantot saziņai, kur skolotājs ieraksta katrai stundai uzdevumu, resursus, iesniegšanas veidu un laiku. Var pielikt pielikumus (darba lapas utml)
Uzdevumi.lv - Sadaļa Virtuālā skola, pārbaudes darbi. Skolotājs pats var veidot savus pārbaudes darbus, tos pēc tam viegli pārcelt uz e-klasi (vērtējums). Par Uzdevumi.lv pamācības šeit.

Citi resursi un idejas:
*Soma.lv - šobrīd bezmaksas, piekļuve ar e-klases pasi.
*Zvaigzne ABC Māconis - šobrīd bezmaksas materiāli, jāreģistrējas.
* https://majmacibasresursi.wordpress.com
* http://talmaciba-84vsk.lv/pages/Pirmie_soli/Resursi.html sākumskolai dažādi priekšmeti
* miksike.lv - matemātika
* https://www.kengurs.lv/lv/uzdevumu-arhivs - matemātikas un atjautības uzdevumi
* http://pasakas.letonika.lv/ - "runājošās pasakas" ar uzdevumiem. Sākumskola, pirmskola
* https://www.lasamkoks.lv/ - latviešu valoda no pirmsskolas līdz pusaudžiem (grāmatas)
* http://krokotak.com/  - mākslai un rokdarbiem 
* https://bibliotekaberniem.rcb.lv/2017/04/50-virtualie-muzeji-kolekcijas-izstades-un-ekskursijas-latvija-un-pasaule/ - virtuālie muzeji, izstādes un ekskursijas
* https://izglitiba.saldus.lv/aktuali/aktualitates/posts/noderiga-informacija-pedagogiem-skoleniem-vecakiem/ - noderīgi resursi no Saldus.lv

* Youtube resursi - dokumentālās filmas, eksperimenti - šeit paveras plašas iespējas. 
* Uzdevumi ārpus datora ar praktisku darbošanos - filmēšana, sacerēšana, dzejošana, deklamēšana, prezentāciju veidošana (powerpoint vai uz lapas), ģimenes izpēte - ciltskoks utt. utjp.

Saziņas iespējas un dokumentu koplietošana:
* e-klase, WhatsApp, sms, telefoniski.
* Zoom
* Meet.jit.si

* https://manaklase.weebly.com/ - Auces materiāli par tiešsaistes rīkiem - domu kartes, piezīmju sienas, sadarbība internetā utt.
* https://classroom.google.com/h 
* Onedrive - skolotājs izveido dokumentu un var nosūtīt skolēniem saiti ar tiesībām rediģēt - var veidot klases vai grupas projektu (tādā veidā ir mūsu darba plāns un visas pierakstu lapas)
*ej.uz/ - garo saišu saīsinātājs (var savai saitei piešķirt jebkādu, īsu(!) nosaukumu)

ceturtdiena, 2020. gada 19. marts

Aktuāla informācija no IZMPēc skolu lūguma nosūtu pieeju notikušajām videokonferencēm un citu aktuālo informāciju:

  1. 2020.gada 13.martā. Latvijas Pašvaldību savienībā.

  1. 2020.gada 18.martā. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē.
    //cdn.tiesraides.lv/saeima.lv/20200318120502_saeima.lv.3_0

3. 2020. gada 19.martā Izglītības un zinātnes ministrijā: https://www.youtube.com/user/IZMvideo
VADLĪNIJAS vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai

  1. Kultūras ministrijas piedāvātie Ē kultūra, digitālie resursi un E-pakalpojumi

Latvijas Nacionālā kultūras centra tīmekļa vietnē ir izveidota sadaļa “Informācija par Covid-19”, lai ārkārtas situācijas laikā nodrošinātu aktuālo informāciju kultūrizglītības jomā. Tajā publicēta aktuālā informācija par mācību procesa organizāciju profesionālās kultūrizglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes programmas, par pedagogu nodarbinātību un darba samaksu, kā arī ir pieejami digitālie mācību līdzekļi un citi kultūrizglītojoši resursi attālinātā mācību procesa īstenošanai mūzikas, mākslas un dejas skolās. Lai veicinātu nozarei aktuālu izglītojošu materiālu pieejamību un skolotāju pieredzes apmaiņu, aicinām izglītības iestādes un skolotājus  iesūtīt savus izglītojošo materiālu un mācību uzdevumu resursus, ar kuriem esat gatavi publiski dalīties.

  1. Izglītības kvalitātes valsts dienesta informācija:
Vēlamies vērst uzmanību, ka no 2020.gada 12.marta Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departaments nevienai izglītības iestādei nav pieprasījis sniegt skaidrojumu izglītības programmu īstenošanas jautājumos.
Valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā izglītības iestādes vadītājs patstāvīgi, piemēram ar rīkojumu, nosaka mācību darba organizāciju, tostarp izmantojamās mācību platformas, sociālos tīklus, mācību darba formas, apgūstamās tēmas u.tml.

Mēs regulāri sekojam aktualājiem jautājumiem un risinām tos sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts izglītības satura centru, tostarp aicinām iepazīties un ņemt vērā vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm izstrādātajās vadlīnijās ietvertos ieteikumus attālinātu mācību īstenošanai