pirmdiena, 2019. gada 3. jūnijs

Interešu izglītībaSVARĪGI interešu izglītībai!
1. Interešu izglītības programmu īstenotāji katru gadu Saldus novada pašvaldības izglītības pārvaldē iesniedz:
1.1. līdz 10. jūnijam atskaiti par īstenoto un īstenošanā esošo interešu izglītības programmu, dalībnieku skaitu, nozīmīgākajām aktivitātēm un sasniegumiem,
1.2. līdz  20. augustam jaunas interešu izglītības programmas pieteikumu, iepriekš saskaņotu ar iestādes/organizācijas, kur notiks programmas realizācija vadītāju, atbilstošu programmas izstrādes metodiskiem norādījumiem.

2. Interešu programmas īstenošanu realizēšanai var pieteikt uz vienu vai diviem gadiem.
3. Pulciņu komplektēšana pieļaujama no 1.septembra līdz 1.oktobrim, uzsākot darbu ar nepilnu pulciņu dalībnieku skaitu no 1.septembra.
4. Programmas īstenošanai un finanšu pārraudzības nodrošināšanai nepieciešamie dokumenti:
1)      Programma - skolā un IP;

2)      programmas dalībnieku vecāku vai likumisko pārstāvju iesniegumi – skolā;

3)      izglītības iestādes rīkojums par dalībnieku uzņemšanu interešu izglītības pulciņā – skolā un IP(elektroniskā formā);

4)      nodarbību grafiks – skolā un IP (elektroniskā formā);

5)      e-klase;

6)      apliecinājums par interešu izglītības programmas pulciņa dalībnieku piekrišanu radošo darbu izmantošanai.

Interešu izglītības programmas pieteikums un atskaites paraugs ir

piektdiena, 2019. gada 31. maijs

Mācību gada noslēguma sēde notiks piektdien, 7.jūnijā!

Sākam darbu 10.00
Norises vieta: skola
Darba kārtībā: 
* psihologa Kristīnes Makas nodarbība
* sezonas izvērtējums un vadlīnijas jaunajam mācību gadam!

(atvaļinājums sākas ar 10.06., ja nav citāda vienošanās)

ceturtdiena, 2019. gada 23. maijs

Pirms aizejam atvaļinājumā... :

 1.  E-klases žurnāli (klases, fakultatīvi, interešu izglītības) - stundu tēmas.
 2. E-klases žurnāli - vērtējumi -  skaits atbilstoši nolikumam. Semestru un gada vērtējumi!!
 3. Pārbaudes darbu grafiks - pārbaudam, ja nav - pārnesam no e-klases visas zilās ailītes!
 4. Darba plāns (kalendārs) - saite e-klasē. Aizpildam ar visiem notikušajiem pasākumiem (klasesvakari, sapulces, braucieni, ekskursijas utt) !!! (īpaši Agita, klašu un grupiņu audzinātāji).
 5. Klašu, pasākumu foto - pārnesam uz skolas ārējo cieto disku (jautāt Inesei). 
 6. Informācija vecākiem, par iegādādājamiem mācību līdzekļiem jaunajam gadam (klašu, grupiņu audzinātāji) 
 7. Mācību līdzekļi pa priekšmetiem tabulā (saite - e-klasē) 
 8. PERSONU LIETAS!

ceturtdiena, 2019. gada 16. maijs

Pasākumi mācību gada izskaņā:

Pirmdiena, 20.maijā, pēc info sapulces - skolas logopēdes Dainas nodarbība (visiem)

Pirmdien, 27.maijā  - ekskursija sākumskolai (karjeras projekts). Info sapulce nenotiek

Otrdien, 28.maijā - pedagoģiskās padomes sēde par skolēnu sasniegumiem 

Nodarbība ar psihologu Kristīni pārceļas uz vēlāku laiku (jūnijs)
trešdiena, 2019. gada 27. marts

Pētniecisko darbu diena 28.martā

Uzstāšanās kārtība:
 1. Kārlis
 2. Rūdolfs
 3. Loreta, Kate, Marta
 4. Anita, Monta
 5. Anna, Madara
 6. Matīss
 7. Toms, Georgs, Aleksandrs
 8. Valters, Edvards (?)
 9. Tīna, Diāna, Kitija, Līva, Anna, Madaraotrdiena, 2019. gada 19. februāris

Skolotāju metodiskās dienas plānojums 22.februārī

Pateicoties Vecāku padomes atbalstam metodiskā diena piektdien, 22.februārī notiks!
Norises vieta - Striķu skolas zālīte
Norises laiks - 8.30 - 14.15 (bērnu dārzs pēc 14.15 strādā parastajā režīmā)

Darba kārtībā:
NAMC (North American Montessori Center) materiālu iepazīšana un izpēte:
     1) Daina -Montessori Clasroom Guide 
     2)  Inese - World History
     3) Agita - Zoology
     4) Anita - Language Arts 1
     5) Nora - Math 1
Pieredzes apmaiņas laikā plānojam arī praktiskas aktivitātes un darbošanos.