pirmdiena, 2018. gada 22. janvāris

Konsultāciju stundas e-klaseiKonsultāciju stundu skaits nedēļā 2017./2018.mācību gadā

                                                  Māra                                                             0,2
                                                  Inese G                                                         0,066
                                                  Vineta                                                           0,4
                                                  Ilze                                                                 1,1
                                                  Nora                                                              0,701
                                                  Elīna                                                              0,4
                                                  Daiga K                                                         0,967
                                                  Ingrīda                                                          0,634
                                                  Inga M                                                          0,217
                                                  Daiga N                                                        0,935
                                                  Irita                                                               0,532
                                                  Agita                                                             0,265
                                                  Inese ŠF                                                        0,633
                                                  Nataļja                                                          0,234
                                                  Anita                                                             0,4
                                                  Daina                                                            0,133
(Noapaļojam, protams, saprāta robežās)