trešdiena, 2018. gada 14. februāris

Olimpiādes un konkursi novadāMācību priekšmetu olimpiādes, konkursi u.c. pasākumi  skolēniem
Mācību priekšmets
Klase
Norises vieta/organizētājs
Norises laiks

2.posms
3.posms
valstī/ reģionā

Olimpiādes

Latviešu valoda un literatūra
5.-7.
Brocēnu vidusskolā
22.03.2018.

Latviešu valoda

1.-4.
Saldus vidusskolā, Cieceres ielā 6
06.02.2018.

Angļu valoda

5.-7.
Druvas vidusskolā
06.04.2018.

Franču valoda
5.-12.
Skolās uz vietas

10.01.2018.
03.03.
Matemātika

5.-8.
Saldus vidusskolā
16.02.2018.

Matemātika

1.-4.
Brocēnu vidusskolā
07.03.2018.

Mājturība un tehnoloģijas  II
6.-7.
Cieceres internāt-pamatskolā
18.10.2017.

Kombinētā sākumskolas
1.-4.
Skrundas vidusskolā
06.04.2018.


Konkursi u.c. pasākumi

Novada sākumskolas skolēnu pētnieciskās dienas
1.-4.
Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā
05.04.
26.04. 2018.

Konkurss vēsturē un sociālajās zinībās „Lieliskais piecnieks’’
8.- 11.
Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā
13.04.2018.

Erudītu konkurss
3.
Jaunlutriņu pamatskolā
18.04.2018.

Novada pamatskolēnu pētniecisko darbu konference
5.-9.
Izglītības pārvaldē
17.04.2018.

Mājturības I audzēkņu darbu izstāde Radošums tekstilā
9.
Izglītības pārvaldē
02.-19.05. 2018.

Valsts Olimpiāžu un konkursu uzvarētāju pasākums „Mēs lepojamies 2018”
8.-12.
Izglītības pārvaldē
11.05.2018.