ceturtdiena, 2019. gada 16. maijs

Pasākumi mācību gada izskaņā:

Pirmdiena, 20.maijā, pēc info sapulces - skolas logopēdes Dainas nodarbība (visiem)

Pirmdien, 27.maijā  - ekskursija sākumskolai (karjeras projekts). Info sapulce nenotiek

Otrdien, 28.maijā - pedagoģiskās padomes sēde par skolēnu sasniegumiem 

Nodarbība ar psihologu Kristīni pārceļas uz vēlāku laiku (jūnijs)