pirmdiena, 2018. gada 13. augusts

Lūdzu, visiem skolotājiem, kuri izmanto skolas datorus pieteikties pie Ineses antivīrusu programmas atjaunināšanai!