piektdiena, 2020. gada 9. oktobris

AKTUĀLIE PASĀKUMI:

aktuālos pasākumus turpmāk skatīt skolas mājas lapā, sadaļā "Pasākumu plāns"