ceturtdiena, 2017. gada 14. decembris

Mēģinājumu grafiks Ziemassvētku koncertam Striķu klubā


Diena
Laiks
klubā
skolā
otrdiena
9.00 – 12.00
Ilze mēģina teātri 1.-3.klase
4.-6.klasei stundastrešdiena
10.00-11.00
Bērnudārza grupiņas
1.-6.klasei stundas (1.3.stunda)
11.00-12.00
1.- 3.klases koris + 4.- 6.klases koris + zvaniņu spēlētāji12.20
P   u   s   d  i   e  n  a  s
13.00-14.15
tukšs
1.-6.klasei stundas

ceturtdiena
9.00-12.00
Ģenerālmēģinājums

:)
12.20
P   u   s   d  i   e  n  a  s
13.00-14.15

:)
Klases stundas

Ejot uz klubu, visiem līdzi jābūt maiņas apaviem