Konsultāciju stundas

Skolotāju konsultāciju stundas 2018./2019.mācību gadā
Stundas norādītās nedēļai:
Anita Danenberga - 1,00
Māra Bole - 0,20
Inese Gustiņa - 0,07
Ilze Kalniņa - 1,04
Ilze Kleimane - 0,90
Nora Kožokaru -  0,87
Ingrīda Leiba - 0,20
Inga Meire - 0,17
Daiga Neimane - 1,07
Māra Neimane - 1,13
Agita Sormule - 0,13
Nataļja Žameida - 0,27